Lidl Distributiecentrum Heerenveen

Het meest duurzame distributiecentrum van Nederland

 

Certificaat: 4 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat

Oppervlakte: ca. 46.000 m2

Aantal medewerkers: 260 medewerkers

Investering: ca. € 42 miljoen euro

Architect: FKG Architecten

Aannemer: Van de Ven (Veghel)

Energie-efficiëntie:

Energieprestatieverbetering van meer dan 70% ten opzichte van het Nederlandse Bouwbesluit. Het Nederlandse Bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften waar alle bouwwerken in Nederland minimaal aan moeten voldoen. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Het complete distributiecentrum is binnen voorzien van led-verlichting. Dit resulteert in een energiebesparing van 45% per jaar ten opzichte van de veel voorkomende TL-verlichting. Dat is vergelijkbaar met een besparing van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 71 huishoudens.

Verlichting wordt daar waarmogelijk gereguleerd door middel van aanwezigheidsdetectie en daglichtsensoren. Dit betreft een besparing van 22%, ten opzichte van een situatie waar geen regulering plaatsvindt. Dat is vergelijkbaar met een besparing van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 19 huishoudens.

De energiezuinige buitenverlichting wordt gereguleerd door middel van automatische aan- en uitschakelingen en schemerschakelingen. In de nacht wordt de verlichting automatisch gedimd.

Alle kozijnen van de kantoorvleugel zijn voorzien van HR+++ drievoudig isolatieglas. Ramen en deuren zijn normaliter de slechtst presterende onderdelen met betrekking tot isolatie. Drievoudig glas isoleert 40% beter dan HR++ dubbelglas en werkt comfortverhogend voor de gebruiker van het pand.

Het distributiecentrum beschikt niet over een gasaansluiting. Het distributiecentrum wordt direct verwarmd met restwarmte uit de koel- en vriesinstallatie en deels door warmte die is opgeslagen in de bodem. Deze warmte wordt in de winter opgepompt uit de warmte-koudeopslag (WKO). Door geen fossiele brandstof te verbruiken, ontzien wij het milieu.

Er wordt gebruik gemaakt van energieopslag in de bodem (WKO). Warmte wordt opgeslagen in de bodem voor gebruik in de winter. Koude wordt opgeslagen in de bodem voor gebruik in de zomer.

Het elektriciteit- en waterverbruik van de diverse installaties wordt per onderdeel continu geregistreerd en gecontroleerd. Dankzij deze monitoring kunnen we installaties optimaliseren en kunnen we het elektriciteitsverbruik nog beter in de hand houden.

Energiezuinig en milieuvriendelijk koelen en vriezen

Het koel- en vriesbereik is gelabeld middels een Europees A-energielabel.

Voor het koel- en vriesbereik wordt gebruik gemaakt van een zeer energiezuinige en milieuvriendelijke koelinstallatie. Deze koel- en vriesinstallatie werkt op basis van CO2. CO2  is milieuvriendelijk, niet giftig, niet brandbaar en niet explosief. Dit koudemiddel tast de ozonlaag niet aan en hebben geen negatieve bijdrage aan het broeikaseffect. Tevens heeft de CO2 koelinstallatie, in combinatie met warmteterugwinning voor de vloerverwarming, een positieve bijdrage op de energiebesparing van het distributiecentrum. De restwarmte die de installatie produceert, wordt weer gebruikt om het pand mee te verwarmen.